Годишна конференция “индустриално строителство и ИНВЕСТИЦИИ 2019”

Шестата годишна конференция “Индустриално строителство и инвестиции” на 26 февруари 2019 г. дава началото на поредицата събития Building Innovation Forum Series 2019.

Събитието е платформа за професионална дискусия между представители на институциите, бизнеса, архитектите, инженерите, проект мениджърите, консултантите и доставчиците на продукти и услуги в сектора.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ ОТ ПРОГРАМАТА:

→ Индустриална инфраструктура и инвестиции 2019: Развитие на индустриални зони. Стратегии и бъдещи планове

→ Нови проекти и инвестиционни програми 2019: Предизвикателства пред инвеститорите в индустриални и логистични проекти.

→ Индустриално строителство, архитектура и дизайн: Иновации, технологии и добри практики при реализацията на модерни индустриални сгради.

 България се утвърди като предпочитано място за инвестиции в областта на автомобилната промишленост /производство на части/, а в страната вече действат и се строят предприятия от авиационната индустрия. С ниските разходи за труд и сравнително качествената работна ръка България е конкурентна локация в глобален план за установяване /и разширяване/ на производства от секторите: фармацевтика, електроника, дървообработване и производство на мебели, химия, производство на строителни материали. Сериозните инвестиции в земеделието след присъединяването на страната към Европейския съюз са отлична предпоставка за развитие на хранително-вкусовата промишленост. А ключовото местоположение в Югоизточна Европа прави логични инвестициите в логистични центрове.

Разнообразието от индустрии предоставя възможност за внедряване на модерни и иновативни подходи при планирането, проектирането, строителство, управлението и поддръжката на производствената инфраструктура. На BIF: Industrial основна тема традиционно са глобалните тенденции и добрите практики при индустриалното строителство и архитектура.

Очаквайте преглед на случващото се в индустриалните зони в България, които са в основата на икономическия подем. Ще се дискутират и предизвикателствата в сектора: недостигът на квалифицирани кадри, нуждата от инфраструктура в индустриалните зони като предпоставка за привличане на нови инвеститори, облекчаване на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните проекти. Фактори, от които зависи позиционирането на България като стратегическа локация за нови производства.