Индустриалeн форум

България става все по-предпочитана локация за установяване и разширяване на производства. Местни и чуждестранни компании от автомобилната, металургичната, химическата, хранително-вкусовата, фармацевтичната и други индустрии стартират нови проекти и разширения и/или модернизации на съществуващи такива.

Динамиката при индустриалните инвестиции изисква все по-модерен и иновативен подход при планирането, проектирането, изграждането и управлението на производствената инфраструктура, за да бъдат промишлените компании максимално конкурентни. Същевременно оптимизацията на административните процедури свързани с реализацията на инвестиционните проекти и развитието на техническата инфраструктура са ключови фактори за подобряване на бизнес средата и стратегическото позициониране на България като атрактивна инвестиционна дестинация.

Четвърта годишна конференция “Индустриално строителство и инвестиции” е форум, част от Building innovation forum series 2017 с акцент върху индустриалните проекти и компаниите зад тях. Форумът предоставя платформа за дискусия на представители на институциите, инвеститори, оператори, проектанти, инженери, проект мениджъри, консултанти и доставчици на продукти и услуги.


Към предварителната програма на събитието

Изтеглете книжката от събитието от тук (pdf - 33 MB)