Програма

Building innovation forum series 2018: Industrial
Годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции 2018"
1 Февруари 2018, Sofia Event Center | www.industrialforum.bg

Програма
 
9:30 – 10:00 Регистрация
 
Официално откриване:
10:00 – 10:10 Г-н Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката 
 
10:10 – 12:30 Панел 1: Икономика и инвестиции: Индустриални зони и проекти 2018
 
10:10 – 11:10 Част 1
- Финансиране на индустриални обекти. Какви възможности предоставя Европейският фонд за стратегически инвестиции, част от плана „Юнкер“?
- Мащабните проекти. Основни предизвикателства пред инвеститорите в индустриални проекти у нас – недостиг на (квалифицирани) кадри, състояние на инфраструктурата, административни процедури, държавни стимули. Възможни решения.
- Какво се случва в индустриалните зони на България – нови проекти, инвестиционни програми и реализации 2018. Какви са ключовите съставки на успешната индустриална зона? 
- Модели за публично-частни партньорства при развитието на индустриални зони – ролята на публичния и на частния сектор в процеса. Инфраструктурната обезпеченост като важна основа за привличане на индустриални инвеститори.
 
Участници:
Хуан Хосе Феблес Акоста, съветник, Европейски фонд за стратегически инвестиции
Антоанета Барес, изпълнителен директор, Национална компания Индустриални зони
Стамен Янев, изпълнителен директор, Българска агенция за инвестиции
Красимир Стойчев, зам.-кмет по Финанси, бюджет и икономика, Община Бургас
Инж. Емил Янков, мениджър „Бизнес развитие“ на Тракия икономическа зона (ТИЗ)
Стефан Карпузов, инвестиционен мениджър, Galaxy Investment Group
Д-р Митко Василев, главен управител, Германо-Българска индустриално-търговска камара
Модератор: Христо Николов, отговорен редактор "Недвижими имоти и инвестиции", Градът Медиа Груп
 
11:10 –  11:30 Кафе пауза
 
11:30 – 12:30 Част 2 (дискусия)
- Какво, къде, кога - строителството на нови логистични центрове отново е на дневен ред. Къде е по-силната динамика – при обектите за собствено ползване, за отдаване под наем или build-to-suit? От кои индустрии са активните ползватели/наематели?
- Какви са основните характеристики на модерните складови площи? 
- Карта на автомобилната индустрия в България 2017-2020 г. – нови предприятия, планове за разширения. Как страната да продължи да бъде атрактивна за чуждестранните компании от сектор automotive?
- Особености при проектирането и строителството на индустриални сгради – погледът на предприемача.
- Предпочитани локации за нови индустриални и логистични обекти. Какви са плюсовете на районите в периферията на София и на по-малките градове около столицата?

Участници:
Светлин Николчев, управител, Ролпласт Груп
Александър Гебов, управител, Paladin Property Development
Арх. Любомир Станиславов, изпълнителен директор, Аутомотив клъстер България
Владимир Гюрджиев, мениджър "Индустриални и логистични площи", C&W Forton
Симеон Митев, собственик, платформа БГСКЛАД
Модератор: Христо Николов, отговорен редактор "Недвижими имоти и инвестиции", Градът Медиа Груп
 
12:30 – 13:30 Обяд

13:30 – 13:45 Д-р инж. Иван Каралеев
, председател на УС на КИИП: Нормативната уредба в проектирането и строителството – предизвикателства и промени
 
13:45 – 16:00 Панел 2 (презентационен): Тенденции и добри практики при индустриалното строителство и архитектура. Иновации, проекти и реализации 2018.
-Индустриална архитектура 2018 – как технологичното развитие променя облика на индустриалните сгради. 
-Предизвикателства при строителството на индустриални сгради.
-Ролята на проект мениджмънта в строително-инвестиционния процес.
-Иновативни сградни решения и технологии за по-ефективни и модерни индустриални проекти.
 
13:45 – 15:00 Част 1:
Участници:
Арх. Цветан Петров, управител, Иво Петров Архитекти
Калоян Тодоров, главен изпълнителен директор , SEG
Арх. Владислав Дечев, директор, Stephen George International – България
Инж. Васил Божков, прокурист, Линднер Имобилиен Мениджмънт ЕООД
Инж. Евгени Борисов, изпълнителен директор, Монтаж Строителни Конструкции АД
Ясен Янакиев, мениджър продажби, Hoval
Д-р инж. Цветан Георгиев, управител на Иркон
Станислав Хайдутов, директор маркетинг, Окта Лайт България
Модератор: Николай Тодоров, отговорен редактор, "Сгради и архитектура", Градът Медиа Груп
 
15:00 – 16:00 Част 2:
Участници:
Арх. Георги Стоянов , управител, Архитектурно Дизайнерско Студио 
Арх. Радко Тодоров, основател и водещ проектант, "Ер Те Консулт" ООД 
Доц. д-р арх. Валери Иванов, управител, АТЕК-ВД 
Арх. Калоян Колев, водещ проектант, АТЕК-ВД 
Арх. Цветелина Русева,  АТЕК-ВД 
Инж. Мартин Костов, управител, План 31 
Инж. Георги Колчаков, управител, Бета Консулт
Арх. Мария Попмаркова, управител, Инт Арх
Модератор: Николай Тодоров, отговорен редактор, "Сгради и архитектура", Градът Медиа Груп


*Програмата е работна. Организаторите запазват прaвото си да правят промени. Работният език на конференцията е български.

Стратегически партньори:

Със съдействието на:

Партньори:

Медийни партньори:

Партньор в печатните услуги: